Duplex Carotiden - Klinische neurofysiologie, KNF

Het onderzoek Duplex Carotiden is een onderzoek naar de doorstroming van de bloedvaten in de hals. Dit onderzoek gebeurt op de afdeling Klinische Neurofysiologie van het HagaZiekenhuis, locatie Leyweg.

Met behulp van dit duplexonderzoek kan de arts vaak een diagnose stellen bij een aandoening van de bloedvaten in de hals.