Elektroëncefalogram (EEG)

Een elektroëncefalogram (EEG) is een onderzoek naar de functie van de hersenen. Het betreft de meting en registratie van de elektrische activiteit, die de hersenen produceren.

Een EEG kan de arts helpen bij het stellen van een diagnose bij een aandoening van de hersenen, zoals epilepsie. Met behulp van een EEG kunnen veranderingen in de hersenfuncties worden onderzocht, vastgelegd en gecontroleerd.

De laborant meet aan het begin van het onderzoek de omtrek van het hoofd en zet daar met een huidpotlood streepjes. Op de aangestipte komen elektroden die via kabeltjes in verbinding staan met het EEG-toestel.

Daarna wordt gedurende 20-30 minuten in rust het EEG gemeten. Meestal wordt de patiënt ook verzocht enkele minuten diep te zuchten en wordt het EEG na lichtflitsprikkeling onderzocht.

Contact

Klinische Neurofysiologie 
Locatie Leyweg