Elektro Oculo Grafie (EOG)

Een EOG kan de arts helpen bij het stellen van een diagnose bij aandoeningen aan het netvlies. De patiënt krijgt voor het onderzoek elektroden op de huid rond de ogen geplaatst. Door in een bol, wisselend rechts en links naar lampjes te kijken, in zowel een lichte omgeving als een donkere, worden signalen in het netvlies opgewekt. De elektroden registreren deze signalen, die op deze manier meetbaar zijn.

Contact

Klinische Neurofysiologie 
Locatie Leyweg