Fietsergometrie (fietstest)

Een fietsergometrie is een inspanningstest om de conditie van het hart te bepalen. De patiënt doet de test onder begeleiding van een doktersassistente, op een hometrainer (fietsergometer). Om het ritme van het hart te kunnen zien en te kunnen bewaken, wordt de patiënt aangesloten op een ECG-apparaat. Hiervoor dient het bovenlijf ontbloot te zijn.


U wordt niet alleen gelaten tijdens het fietsen, de assistente houdt u gedurende het fietsen in de gaten via de monitor. Iedere 2 minuten wordt de bloeddruk gecontroleerd. Dat is dan ook de reden dat de patiënt tijdens de test aan een bloeddrukmeter vast zit.


Maximale inspanning


De weerstand van de fietsergometer wordt geleidelijk opgevoerd, totdat de patiënt zijn maximale inspanning heeft bereikt. De bereikte inspanning wordt uitgedrukt in een percentage van de norminspanning. Die norminspanning wordt bepaald aan de hand van de lengte en leeftijd van de patiënt. De doktersassistente brengt dit vóór de inspanningstest in kaart.


De doktersassistente vraagt regelmatig hoe het met u gaat, of u duizelig, draaierig bent en/of geen pijn of druk op de borst voelt. De fietsergometrie duurt ongeveer 20 minuten. Na het bereiken van de maximale inspanning, fietst de patiënt rustig uit voor ongeveer 2 minuten.

Uitslag


Na de inspanningstest bespreekt de cardioloog de uitslag met de patiënt.

Contact

Cardiologie (hart- en vaatziekten) 
Locatie LeywegLocatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 2305

image_3006Meer informatie