Flexibele Endoscopische Evaluatie Slikbeweging (FEES)

Bij de Flexibele Endoscopische Evaluatie van het Slikken (FEES) wordt een klein cameraatje aan een kabeltje (flexibele scoop) door de neus naar binnen gebracht. Deze methode wordt toegepast om de mondholte, de keel, de stembanden en het strottenhoofd van boven af te bekijken vóór en na het slikken.

Eerst wordt bekeken welk neusgat het best doorgankelijk is voor de scoop (een buigzame dunne slang met een lichtbron). De logopediste brengt in dit neusgat de scoop in tot net boven het zachte gehemelte. Vervolgens wordt gevraagd iets te zeggen en te slikken. Hierna wordt de scoop verder ingebracht tot net onder het zachte gehemelte. Wederom wordt gevraagd iets te zeggen en te slikken.

Om de voeding goed in beeld te krijgen, wordt soms gebruikgemaakt van een kleurstof. Tijdens het onderzoek observeert de logopedist de slikactie. De logopedist kijkt of het slikken veilig verloopt en of er geen voeding in de keelholte achterblijft.

Wanneer tijdens het onderzoek geen aanwijzingen zijn gevonden voor een slikprobleem, kan de patiënt weer alles veilig eten en drinken. Wordt er wel een slikstoornis vastgesteld, dan wordt gekeken welke aanpassingen nodig zijn op het gebied van onder meer eten, drinken en lichaamshouding.

Contact

Logopedie 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2602 (via KNO)

Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 7412 en 210 6736

image_3006Meer informatie