Hartspierscan (myocardscan)

De hartspierscan is een nucleair onderzoek en wordt in medische termen ook wel myocardscintigrafie of myoview genoemd. Tijdens dit onderzoek wordt de doorbloeding van de hartspier gecontroleerd. Hiermee zijn eventuele vernauwingen in de kransslagader op te sporen. Het onderzoek gebeurt poliklinisch op de afdeling Nucleaire Geneeskunde en neemt vaak 2 opeenvolgende dagen in beslag.

Het onderzoek

Dit onderzoek gebeurt de eerste dag meestal in combinatie met een inspanningstest of een nagebootste inspanningstest. Voor de inspanningstest wordt de patiënt aangesloten op een hartmonitor om de hartslag en bloeddruk te kunnen controleren. Daarna fietst de patiënt op een soort hometrainer tot de voor hem maximaal haalbare inspanning. Bij de nagebootste inspanningstest krijgt de patiënt een geneesmiddel toegediend dat de hartspier zodanig belast dat het vergelijkbaar is met een maximaal haalbare inspanning.

Een nucleair geneeskundige spuit een kleine hoeveelheid licht radioactieve stof in een bloedvat in de arm. Deze stof heeft geen bijwerkingen en is niet schadelijk. Een uur na de injectie worden foto's gemaakt van het hart. Een speciale camera draait rond het lichaam van de patiënt en maakt opnamen vanuit verschillende posities.

Meestal wordt het onderzoek een dag later zonder inspanning herhaald. De beoordeling gebeurt door het vergelijken van de opnames van beide dagen.

De radioactieve stof verlaat binnen ongeveer een dag via de urine het lichaam. Het is raadzaam de eerste dag van het onderzoek extra te drinken.

Uitslag

De patiënt krijgt de uitslag van het onderzoek tijdens het volgende bezoek aan de cardioloog.

Gerelateerde specialismen