Histologisch onderzoek

Het woord histologie betekent in het Nederlands 'weefselleer'. Het is een microscopisch onderzoek van cellen in het oorspronkelijk weefselverband. Dit zijn groepjes cellen die dezelfde functie vervullen of samen een orgaan vormen.

Weefsel voor histologisch onderzoek is te verkrijgen door verdacht weefsel weg te nemen. Het kan hierbij gaan om kleine biopten, tumoren of zieke organen.

Gerelateerde specialismen