Hysteroscopie (kijkoperatie baarmoeder)

Hysteroscopie betekent: kijken in de baarmoeder. Het is een onderzoek waarbij de gynaecoloog de binnenkant van de baarmoeder bekijkt. Hysteroscopie vindt plaats op de polikliniek of in dagbehandeling.

Als het alleen om onderzoek gaat, is narcose meestal niet noodzakelijk; dan wordt alleen een plaatselijke verdoving gegeven. Behandelingen (therapeutische hysteroscopieën) gebeuren meestal onder algehele narcose. Er is, over het algemeen, nauwelijks pijn na het onderzoek.

Hysteroscoop

Het onderzoek gebeurt met een instrument: de hysteroscoop. Dit instrument wordt via de schede ingebracht. Het bestaat uit een holle buis (de schacht) met een doorsnede van 4 of 5 mm. Door deze schacht wordt een tweede buis ingebracht met een kanaal waar een lichtbundel door heen gaat. Er bevinden zich ook lenzen in dit kanaal en een ruimte om gas of vloeistof door te laten. De hysteroscoop is een kijkbuis waardoor de arts direct de binnenkant van de baarmoeder kan bekijken.

De hysteroscoop kan worden aangesloten op een camera zodat op een televisiescherm een afbeelding verschijnt van wat er te zien is. Soms is het mogelijk mee te kijken.

Contact

Gynaecologie & Verloskunde 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2002

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 2002

image_3006Meer informatie