Interventieradiologie

Interventieradiologie is het verrichten van minimaal invasieve onderzoeken met behulp van beeldvormende technieken zoals echografie, röntgendoorlichting en computer tomografie. Tijdens of na het onderzoek kan de radioloog besluiten om de eventueel aangetoonde afwijking te behandelen. Dit heet een interventie.
Zie voor meer informatie over de onderzoeken de folders rechts op deze pagina.

Behandelingen

De behandelingen zijn te verdelen in vasculaire of vaatbehandelingen en niet-vasculaire behandelingen. De meeste van deze behandelingen worden onder lokale verdoving door de interventieradioloog verricht.
Zie voor meer informatie over de behandelingen de folders rechts op deze pagina. Naar alle behandelingen van Interventieradiologie.