Looptest met doppleronderzoek

Om te bepalen wanneer klachten tijdens het lopen ontstaan wordt een looptest uitgevoerd. Voorafgaand aan de looptest wordt eerst een geluidsmeting (doppleronderzoek) van de bloedvaten bij de enkels verricht. Ook wordt de bloeddruk gemeten.

Daarna krijgt de patiënt de looptest. Gedurende enkele minuten wordt in wandeltempo gelopen op een loopband. De snelheid en de afstand zijn afhankelijk van de klachten. Het is belangrijk dat de patiënt tijdens het lopen direct aangeeft wanneer en waar pijn wordt gevoeld en of de pijn veranderd.

Na de looptest wordt de geluidsmeting en bloeddrukmeting herhaald en de uitkomsten met elkaar vergeleken.

Gerelateerde specialismen

Gerelateerde links