MRI

Met een MRI-scanner wordt een beeld van het binnenste van het lichaam gemaakt. Een MRI-scanner werkt met magneetvelden en niet met röntgenstralen.

Het onderzoek verschaft unieke informatie die niet op een andere manier verkregen kan worden. Zo kan een MRI-scan afbeeldingen van delen van het menselijk lichaam maken, die met röntgenfoto's of een CT-scan niet goed in beeld te brengen zijn.

Om het contrast van de MRI-scans te verhogen, kan het nodig zijn een contrastmiddel in de bloedstroom te injecteren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radiodiagnostisch laborant. Deze werkt onder verantwoordelijkheid van een radioloog.