Neuropsychologisch onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek (NPO) is onderzoek naar verschillende facetten van het denken, zoals geheugen, aandacht, taal, waarneming en herkenning, planning en organisatie van gedrag en emoties.

Het onderzoek bestaat uit een gesprek over de klachten met aansluitend een testafname. Het onderzoek duurt ongeveer 3 uur, afhankelijk van de vraag van de verwijzer en het werktempo.

De resultaten worden na afloop mondeling besproken en er wordt schriftelijk gerapporteerd aan de verwijzend specialist.

Aanvragen

Een NPO kan uitsluitend door een specialist in het HagaZiekenhuis (neuroloog, geriater, psychiater, revalidatiearts of neurochirurg) worden aangevraagd. Het is niet mogelijk te worden doorverwezen door een huisarts buiten het ziekenhuis.