Oriënterend fertiliteitsonderzoek (vruchtbaarheid)

Als u zich aanmeldt op de polikliniek Fertiliteit wordt tijdens een eerste afspraak een Oriënterend Fertiliteitonderzoek (OFO) verricht.

Oriënterend Fertiliteitonderzoek (OFO)

Er wordt eerst met het paar een uitgebreide anamnese (medische voorgeschiedenis) afgenomen. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan. Er wordt onder andere gekeken of er bij de vrouw een eisprong optreedt. Hiervoor wordt wat bloed afgenomen voor onderzoek op een vast moment in de cyclus. Soms wordt er meerdere keren echo onderzoek bij de vrouw gedaan om bijvoorbeeld de groei van een eiblaasje te kunnen vervolgen. Als de cyclus erg onregelmatig is wordt daarvoor ook bloedonderzoek gedaan. Bij de man wordt het zaad onderzocht.
Om informatie te krijgen over de doorgankelijkheid van de eileiders van de vrouw is ook bloedonderzoek nodig om eerder doorgemaakte infecties op te sporen.

Met behulp van het Oriënterend Fertiliteit Onderzoek maakt de arts een inschatting hoe groot de kans is dat er binnen een jaar een spontane zwangerschap optreedt. Het kan zijn dat deze kans zo groot is dat er gekozen wordt om eerst af te wachten. Er wordt dan nog geen behandeling gestart. Meestal spreekt de arts met het paar dan een termijn af waarin afgewacht wordt of er een spontane zwangerschap ontstaat. Indien er een relatief lage kans is op het spontaan optreden van een zwangerschap stelt de arts een behandeling voor op basis van de diagnose.

Kijk voor uitgebreide informatie op de website: www.gyn-care.nl - voortplantingsgeneeskunde


Contact

Fertiliteit Polikliniek (Voortplantingsgeneeskunde) 
Locatie LeywegLocatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 6435

image_3006Meer informatie