Pacemaker, ICD of hartmonitor doormeting

Patiënten met een pacemaker, ICD of hartmonitor krijgen regelmatig een controle. De controle of doormeting gebeurt op de Pacemakerpolikliniek. Deze bevindt zich op de polikliniek Cardiologie.

Wat gebeurt er tijdens de controle?

Voorafgaand aan het onderzoek op de Pacemakerpolikliniek moet u eventuele medicijnen normaal blijven innemen. Als u het prettig vindt, kunt u een begeleider meenemen naar uw afspraak. Tijdens het onderzoek mag deze begeleider bij u blijven.

Op de dag van het onderzoek meldt u zich op de Pacemakerpolikliniek. Bij ieder bezoek wordt nauwkeurig bekeken hoe uw pacemaker, hartmonitor of ICD de voorgaande periode heeft gefunctioneerd. Dit gebeurt via een zender die worct geplaatst op de plek waar uw pacemaker, hartmonitor of ICD is geïmplanteerd. Deze zender maakt contact met het apparaat en staat in verbinding met een programmeerapparaat. Op een beeldscherm kan de technicus de activiteit van uw pacemaker of ICD aflezen. Eventueel wordt uw pacemaker, ICD of hartmonitor bijgesteld.
Tijdens het onderzoek kunt u ook uw vragen en eventuele klachten betreffende de pacemaker, ICD of hartmonitor bespreken.

Hoe lang duurt de controle?

Controle van uw pacemaker, hartmonitor of ICD duurt ongeveer 20 minuten. De uitslag krijgt u direct van de technicus. Als er aanpassingen aan uw pacemaker of ICD nodig zijn, overlegt de technicus met de cardioloog. Wanneer uw pacemaker of ICD moet worden bijgesteld, kan het onderzoek iets langer duren.
Na het onderzoek krijgt u een afspraak mee voor een volgend bezoek aan de Pacemakerpolikliniek.

Hoe vaak wordt de pacemaker, ICD of hartmonitor gecontroleerd?

Uw pacemaker of ICD wordt gecontroleerd:

  • De dag na de implantatie van uw pacemaker of ICD
  • Na 1 week
  • Na 6 weken
  • Vervolgens 1 maal per 6 maanden

Uw hartmonitor wordt gecontroleerd:

  • De dag van implantatie
  • Na 1 week
  • Vervolgens 1 maal per 3 maanden

Hoe lang gaat de batterij van de pacemaker of ICD mee?

De batterij in de pacemaker of ICD gaat gemiddeld 5 tot 10 jaar mee. Het is ruim van tevoren vast te stellen wanneer de batterij aan vervanging toe is. Tijdens de controle vertelt de technicus u hoe lang de batterij van uw pacemaker of ICD nog meegaat en wanneer deze vervangen moet worden.

Contact

Pacemakerpolikliniek 
Locatie LeywegLocatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 2305

image_3006Meer informatie