Pijnscore meting

Het is vaak moeilijk aan anderen uit te leggen hoeveel pijn iemand heeft. Om beter inzicht te krijgen in de mate van pijn, wordt in het HagaZiekenhuis een cijfer te geven aan de pijn of een pijnmeetlat te gebruiken.

Pijncijfer

Bij de vraag naar een cijfer is 'geen pijn' score 0 en 'de meest denkbare pijn' score 10. De pijnscore is acceptabel als:

  • de pijnscore lager dan 4
  • de pijn acceptabel wordt gevonden
  • er geen belemmering is bij bewegen, ophoesten, doorademen, slapen en eten.

Pijnmeetlat

Op de pijnmeetlat is het schuifbare gedeelte naar rechts en links te verplaatsen. Op de achterkant is daarna de pijnscore af te lezen (zie afbeelding).

Pijnmeetlat 1

Pijnmeetlat uitleg

Klik hier voor de afbeelding in het groot

Naar aanleiding van de hoogte van de pijnscore bespreekt de verpleegkundige of er naast de basismedicatie aanvullende pijnstilling nodig is.

Het is belangrijk dat de patiënt bij pijn direct de verpleegkundige inschakelt. Hoe langer gewacht wordt met pijnstilling, hoe moeilijker het is om de pijn te bestrijden. Ook is het van belang dat de patiënt aangeeft of de pijnstillers goed of juist niet goed helpen. Dan kan zonodig de dosering of het soort pijnstilling worden aangepast.