Preoperatief onderzoek Anesthesiologie

Enige tijd voor de operatie krijgt u een afspraak op het preoperatief spreekuur. Hier wordt onderzocht of verdoving (anesthesie) veilig is voor u. In overleg met u wordt bepaald welke vorm van anesthesie u krijgt.

Het preoperatief onderzoek vindt in de meerderheid van de gevallen plaats op de polikliniek anesthesiologie. Niet-mobiele patiënten worden soms op de verpleegafdeling bekeken.

Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst, die de patiënt vooraf invult. Vervolgens nemen de doktersassistentes de bloeddruk en pols op. Indien nodig wordt ook bloed afgenomen en een ECG (hartfilmpje) gemaakt. Hierna volgt een gesprek met de nurse practitioner of anesthesioloog om de gezondheidstoestand en medische voorgeschiedenis te inventariseren. Dit gebeurt aan de hand van een vragenlijst.

Lichamelijk onderzoek

Na een kort lichamelijk onderzoek, dat bestaat uit het beluisteren van hart- en longgeluiden en eventueel het bekijken van de rug en hals, volgt een uitleg over de procedure rondom de operatie. Hierbij wordt uitleg gegeven over de tijden waarop de patiënt nuchter moet zijn, de te staken medicijnen en de te plannen verdovingstechniek.

In een enkel geval is aanvullende informatie nodig van andere specialisten. Soms is ook een consult (advies) van een andere specialist nodig, bijvoorbeeld van een longarts of cardioloog. In dat geval wordt voor de operatie eerst gewacht op de uitslag van dit consult.

Gerelateerde specialismen