Röntgenonderzoek

Röntgenonderzoek gebeurt met behulp van röntgenstralen. Deze zijn niet zichtbaar en niet voelbaar. De meeste mensen kennen de röntgenfoto bijvoorbeeld van het maken van een afbeelding van een gebroken bot.

De stralen gaan dwars door het lichaam heen, waarbij de harde delen in het lichaam (botten bijvoorbeeld) de stralen veel meer tegenhouden dan de zachte delen van het lichaam, zoals een nier. Nadat de stralen door het lichaam zijn gegaan, ontstaat er een afbeelding op een computerscherm. Nadat de laborant de foto's op kwaliteit heeft gekeurd, maakt de radioloog het verslag.

Aangezien röntgenstraling nadelig kan zijn voor de mens, wordt er naar gestreefd röntgenonderzoeken tot een minimum te beperken en de straling zo laag mogelijk te houden.