Slaapregistratie (polygrafie)

Het doel van het slaaponderzoek is het registreren van de stoornissen in de ademhaling tijdens het slapen. Hierbij kan het gaan om snurken, daling van het zuurstofverzadiging van het bloed en het verminderen of tijdelijk stoppen van de ademhaling gedurende de slaap. Op basis van de registratie kan beoordeeld worden op welke wijze de stoornissen het best behandeld kunnen worden.

Ziekenhuis of thuis

De nachtelijke slaapregistratie wordt bij voorkeur gedaan in het ziekenhuis maar kan eventueel ook thuis. In beide gevallen wordt de benodigde apparatuur op het lichaam aangebracht op de afdeling Longfunctie, locatie Leyweg.

De apparatuur bestaat uit:  

  • Een kastje vóór op de borst, waarin alle gegevens verzameld wordt
  • Één band om de borst en één band om de buik, om de adembewegingen te meten
  • Een metertje aan de vinger om de zuurstofverzadiging en de hartslag te meten en
  • Een slangetje onder de neus om het adempatroon en snurken vast te leggen.

De patiënt gaat op de gebruikelijke tijd naar bed en wanneer normaal slaapmedicatie wordt gebruikt is het de bedoeling dat dit op de avond van de slaapregistratie ook gebeurt. De volgende ochtend wordt de apparatuur verwijderd door een verpleegkundige of een huisgenoot.

Uitslag

Het onderzoek naar slaapstoornissen doet de KNO-arts in samenwerking met de longarts. De longarts in het HagaZiekenhuis voert de slaapregistratie uit en interpreteert de uitslag hiervan. In een gezamenlijk overleg tussen KNO-arts, longarts en kaakchirurg wordt daarna de therapie voor Obstructief Slaapapneu Syndroom (OSAS) bepaald.
De longarts zal de uitkomst van de registratiegegevens binnen 2 weken met u bespreken.

Contact

Longfunctieafdeling 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2076

image_3006Meer informatie