Thoracoscopie (kijkoperatie longen)

De longarts kijkt bij een thoracoscopie (kijkoperatie) met een kijkertje naar de longen en de borstwand. Dit onderzoek wordt uitgevoerd als er vocht tussen de longvliezen zit of bij een klaplong (pneumothorax).

Voor een thoracoscopie is een opname van een paar dagen nodig op de verpleegafdeling Longziekten.