Zenuwechografie - Klinische neurofysiologie, KNF

Het Zenuwecho-onderzoek is een onderzoek waarbij door middel van geluidsgolven een zenuw in beeld wordt gebracht. Dit onderzoek gebeurt op de afdeling Klinische Neurofysiologie van het HagaZiekenhuis, locatie Leyweg.

Het zenuwecho-onderzoek kan de arts helpen bij het stellen van een diagnose naar een afwijking van een zenuw.