Accesschirurgie (toegangschirurgie)

De accesschirurgie of toegangschirurgie houdt zich bezig met alle vormen van toegang tot de bloedbaan. Meestal gaat het om een shunt (kunstmatige verbinding tussen twee kanalen of bloedvaten) ten behoeve van hemodialysebehandeling. Het kan echter ook gaan om het inbrengen van infusen in grote aderen. Daarnaast valt het inbrengen van een catheter ten behoeve van buikspoeling onder de toegangschirurgie.

Contact

Accesschirurgie (toegangschirurgie) 
Locatie LeywegLocatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 6292

image_3006Meer informatie