Accesschirurgie (toegangschirurgie)

Locatie Sportlaan

Routenummer

VOlg route 39

Let op

Voor een onderzoek of behandeling in het HagaZiekenhuis zijn de juiste persoons- en verzekeringsgegevens nodig en moet een patiënt zich identificeren.

Klik hier voor praktische informatie over de gang van zaken bij een polikliniekbezoek, dagopname of opname in het HagaZiekenhuis.

Contact

Accesschirurgie (toegangschirurgie) 
Locatie LeywegLocatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 6292

image_3006Meer informatie