Astma Zwangeren

Astma is een chronische longaandoening die veel op jonge leeftijd voorkomt. Nederland telt op dit moment meer dan 500.000 patiënten met astma, waarvan een groot aantal vrouwen in hun vruchtbare leeftijd.  Naar schatting heeft 6-9% van alle zwangeren astma. Astma tijdens de zwangerschap verdient speciale aandacht gezien de potentieel nadelige effecten voor het ongeboren kind en het beloop van de zwangerschap bij een slecht gecontroleerd astma. Bovendien kan de ernst van een bestaand astma tijdens de zwangerschap veranderen. Bij ongeveer 1/3 van de patiënten met astma, nemen de astma symptomen tijdens de zwangerschap toe.

Het belang van een goede astma controle tijdens de zwangerschap wordt vaak onderschat. Bovendien bestaat de neiging tot het stoppen of minderen van de inhalatie medicatie door o.a. vrees voor schadelijke effecten van medicatie voor het ongeboren kind. Ook over het gebruik van astma medicatie tijdens borstvoeding bestaat veel onduidelijkheid. Het huidige inzicht is dat het behandelen met astma medicatie veel veiliger is dan het accepteren van astma symptomen en exacerbaties/long-aanvallen.

Op onze "zwangeren-astma poli" krijgt u een gezamenlijke afspraak met onze gespecialiseerd astma verpleegkundige en een longarts met als aandachtsgebied astma. Voorafgaand aan deze afspraak zal een longfunctie onderzoek plaatsvinden bestaande uit spirometrie en een NO meting. Na deze afspraak volgt een pre- conceptioneel advies bij de gynaecoloog. Afhankelijk van de bevindingen, vindt overleg plaats tussen de longarts en de gynaecoloog en wordt u met een duidelijk advies terug verwezen naar de huisarts, of blijft u bij ons onder controle.