Audiologie (gehoor)

Audiologie houdt zich bezig met het meten en het (met hulpmiddelen) corrigeren van de gehoorfunctie.
Onder de audiologie vallen het voorkomen, opsporen, onderzoeken en behandelen van diverse gehoorstoornissen.

Verder staat de audiologie stil bij de psychologische en psychosociale aspecten van slechthorendheid en de hulp die daarbij kan worden geboden. Omdat horen en (leren) spreken met elkaar zijn verbonden, werkt de audiologie nauw samen met de KNO-arts en met de logopedist.

Gerelateerde specialismen