Cardiochirurgie

Kwaliteit en resultaten Cardiochirurgie HagaZiekenhuis

Het Hartcentrum van het HagaZiekenhuis werkt voortdurend aan de beste zorg voor de patiënt door medisch en verpleegkundig topzorgkwaliteit te leveren en deze gespecialiseerde zorg te blijven innoveren. De komende jaren wordt in de nieuwbouw van het HagaZiekenhuis een geheel nieuwe afdeling gebouwd, uitgerust met de meest geavanceerde en moderne high tech apparatuur.

Verantwoording

Alle ziekenhuizen in Nederland moeten kunnen aantonen dat zij verantwoorde zorg leveren. Overheid en inspecties, maar ook zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties, volgen alle ziekenhuizen in Nederland nauwgezet. Op verschillende manieren kunnen zij de ziekenhuizen en de hartcentra toetsen op hun geleverde zorg en kwaliteit.

IGZ

Het Hartcentrum van het HagaZiekenhuis maakt gebruik van het landelijke systeem van prestatie-indicatoren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Hiermee wordt op een objectieve manier inzicht verkregen in de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg. Dit systeem wordt ook door andere hartcentra gebruikt, waardoor het mogelijk is om gegevens te vergelijken (benchmarkonderzoek).

BHN en NICE

Het Hartcentrum en de cardiochirurgische keten maken gebruik van belangrijke landelijke registratiedatabases zoals de Begeleidingscommissie Hartinterventies Nederland (BHN)en de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE).


De BHN is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Verenigingen voor Thoraxchirurgie, Cardiologie, Anesthesiologie en Kindercardiologie. De BHN houdt een systematische landelijke registratie bij van gegevens met betrekking tot hartinterventies. Daarnaast voert de BHN een maandelijkse enquête uit over de wachttijden van hartcentra.

De NICE omvat een continue en complete registratie van alle opgenomen patiënten in deelnemende intensive cares in Nederland voor het monitoren en bevorderen van de kwaliteit van intensive care geneeskunde in Nederland.
Door mee te doen aan deze landelijke registratiesystemen maakt het Hartcentrum gebruik van de mogelijkheid om de eigen zorg te evalueren en biedt het een handvat om verbeteringen in de praktijk door te voeren.

Openheid over kwaliteit

Het Hartcentrum van het HagaZiekenhuis vindt het belangrijk om openheid te geven over de zorguitkomst van de cardiochirurgische patient. Om de kwaliteit van de behandeling te meten zijn diverse registratiemethodieken beschikbaar. Een daarvan is de landelijke registratie van de cardiochirurgische verrichtingen bij volwassenen door alle cardiochirurgische centra in Nederland. Deze registratie is ondergebracht bij de Begeleidingscommissie Hartinterventies Nederland (BHN).