Cardiochirurgie

Achtergrond: de EuroScore-systematiek

De EuroScore-systematiek berekent de voorspelde operatie-gerelateerde sterfte en bestaat uit 17 verschillende risicofactoren, die allemaal met een bepaald gewicht de uitkomst beïnvloeden. Er worden verschillende risicogroepen onderscheiden aan de hand van de EuroScore: een risicogroep 'laag' (score 0 tot 3), een risicogroep 'gemiddeld' (score 3 tot 6), een risicogroep 'hoog' (score 6 tot 10) en risicogroep 'zeer hoog' (score 10 en hoger).

Items in de EuroScore-systematiek

De onderstaande items worden in de EuroScore-systematiek vastgelegd.

Leeftijd

Naarmate men ouder wordt, loopt men een groter risico op overlijden na een hartoperatie. Voor de EuroScore geldt: 1 punt voor elke 5 jaar boven de 60 jaar.

Geslacht

Het hebben van het vrouwelijk geslacht wordt gezien als een risicofactor op overlijden na een hartoperatie. Voor de EuroScore geldt 1 punt voor het vrouwelijk geslacht.

COPD

Chronic Obstructive Pulmonary Disease wordt voor de EuroScore gedefinieerd als een longaandoening, waarvoor het gebruik van longmedicatie voor de operatie is geïndiceerd. Voor de EuroScore geldt: 1 punt.

Perifeer vaatlijden

Extra cardiale arteriële vaatpathologie wordt gedefinieerd als het hebben van 1 of meer van het volgende: etalagebenen, halsslagadervernauwingen van meer dan 50% of geplande of reeds verrichte operaties aan de buik-, been- of halsslagaderen. Voor de EuroScore geldt: 2 punten.

Neurologische dysfunctie

Neurologische dysfunctie wordt gedefinieerd als afwijkingen in het zenuwstelsel, die de mobiliteit of het dagelijks functioneren beïnvloeden. Voor de EuroScore geldt: 2 punten.

Re-operatie

Re-operatie wordt gedefinieerd als een eerdere hartoperatie waarbij het hartzakje geopend is geweest. Voor de EuroScore geldt: 3 punten.

Nierfalen

Nierfalen wordt gedefinieerd als een creatininegehalte in het bloed van meer dan 200 micromol/L. Voor de EuroScore geldt: 2 punten.

Actieve endocarditis

Dit wordt gedefinieerd als endocarditis die ten tijde van de operatie nog antibiotische behandeling behoeft. Voor de EuroScore geldt: 3 punten. 

Kritieke toestand

Kritieke preoperatieve toestand wordt gedefinieerd als hebbende 1 of meer van de volgende situaties voorafgaand aan de operatie: ernstige hartritmestoornissen of reanimatie, hartmassage voor de operatie, een beademde patiënt, gebruik van hartstimulerende middelen voor de operatie, gebruik van een ballonpomp voor de operatie of een acute nierinsufficiëntie (diurese van minder dan 10 ml/uur). Voor de EuroScore geldt: 3 punten.

Instabiele AP

Instabiele Angina Pectoris wordt gedefinieerd als ernstige pijn op de borst, waarvoor het gebruik van intraveneuze nitroglycerine voor de operatie noodzakelijk is. Voor de EuroScore geldt: 2 punten. 

Ejectie Fractie 30-50%

EF 30-50% wordt gedefinieerd als een matige hartfunctie waarbij per slag minder dan 50% maar meer dan 30% wordt uitgepompt. Voor de EuroScore geldt: 1 punt.

Ejectie Fractie <30%

EF <30% wordt gedefinieerd als een slechte hartfunctie waarbij per slag minder dan 30% wordt uitgepompt. Voor de EuroScore geldt: 2 punten.

Recent infarct

Recent infarct wordt gedefinieerd als een binnen 90 dagen doorgemaakt hartinfarct. Voor de EuroScore geldt: 2 punten. 

Pulmonale hypertensie

Pulmonale hypertensie wordt gedefinieerd als een verhoogde bloeddruk in de longcirculatie van meer dan 60 mmHg. Voor de EuroScore geldt: 2 punten. 

Peracuut

Peracute operaties worden gedefinieerd als operaties die worden uitgevoerd voor aanvang van de volgende werkdag. Voor de EuroScore geldt: 2 punten.

Anders dan CABG

Anders dan Coronary Artery Bypass Grafting wordt gedefinieerd als een andere hartoperatie dan een bypassoperatie. Voor de EuroScore geldt: 2 punten.

Aortachirurgie

Aortachirurgie wordt gedefinieerd als chirurgie aan het opstijgende of afdalende deel - of de boog - van de grote lichaamsslagader. Voor de EuroScore geldt: 3 punten. 

Ventrikelseptumruptuur

Een ventrikelseptumruptuur wordt gedefinieerd als het hebben van een scheur in de hartspier als complicatie van een hartinfarct. Voor de EuroScore geldt: 3 punten.