CF-centrum (Cystic Fibrosis)

Locatie Leyweg

Routenummer

CF-centrum (Cystic Fibrosis) bevindt zich op de eerste verdieping, route B1.2 - Longziekten.

Wilt u meer weten over de bewegwijzering in het HagaZiekenhuis? Klik hier voor meer informatie.

 

 

Let op

Voor een onderzoek of behandeling in het HagaZiekenhuis zijn de juiste persoons- en verzekeringsgegevens nodig en moet een patiënt zich identificeren.

Klik hier voor praktische informatie over de gang van zaken bij een polikliniekbezoek, dagopname of opname in het HagaZiekenhuis.

Contact

CF-centrum (Cystic Fibrosis) 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2076

image_3006Meer informatie
Locatie Juliana Kinderziekenhuis

Telefoon(070) 210 7222

image_3006Meer informatie