CF-centrum (Cystic Fibrosis)

Het CF-centrum van het HagaZiekenhuis is een van de zeven gespecialiseerde CF-centra in Nederland. Het biedt toegankelijke en gespecialiseerde (para)medische zorg aan zowel kinderen als volwassen die lijden aan Cystic Fibrosis.

Cystic Fibrosis (CF), ofwel taaislijmziekte, is een ernstige erfelijke aandoening die (nog) niet te genezen is.

NCFS-keurmerk

Diagnostiek en behandeling vereisen een gespecialiseerde aanpak waarbij een groot aantal disciplines is betrokken.
Onder de beroepsgroepen, die betrokken zijn bij de behandeling van Cystic Fibrosis in Nederland, bestaat overeenstemming over hoe Cystic Fibrosis het beste behandeld kan worden.

NCFS-keurmerk

Het CF-centrum heeft als eerste het CF-keurmerk ontvangen van de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS)

Contact

CF-centrum (Cystic Fibrosis) 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2076

image_3006Meer informatie
Locatie Juliana Kinderziekenhuis

Telefoon(070) 210 7222

image_3006Meer informatie