Dienst Geestelijke Verzorging

De dienst Geestelijke Verzorging is er voor:

  • Patiënten en hun familie- en vriendenkring in het ziekenhuis.
  • Ouders van opgenomen kinderen en kinderen onder behandeling.
  • Patiënten van de polikliniek.
  • Medewerkers van het ziekenhuis.


Een bezoek aan en een verblijf in een ziekenhuis kunnen ingrijpend zijn. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk en spiritueel. Het kan verschillende gevoelens met zich meebrengen voor patiënten, hun familie en vriendenkring. Iedereen kan voor moeilijke beslissingen en ethische keuzen komen te staan. Ook kan het verblijf in het ziekenhuis levensvragen oproepen.

De dienst Geestelijke Verzorging biedt daarom begeleiding en ondersteuning met behulp van:

  • Gesprekken over deze ervaringen, beslissingen en levensvragen.
  • Het uitvoeren van rituelen en sacramenten zoals gebed, bijbellezing, Communie/avondmaal op de kamer, ziekenzegen, ziekenzalving en bediening van de doop.
  • Bemiddeling in contact(en) met een vertegenwoordiger van de eigen geloofs- of levensovertuiging.
  • Organiseren van en voorgaan in de zondagsviering, om 10.00 uur, in de Kerkzaal aan de Leyweg.

Contact

Dienst Geestelijke Verzorging 
Locatie Leyweg

TelefoonVia (070) 210 0000

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 0000

image_3006Meer informatie