Gastro Enterologie (spijsverteringsstelsel)

Binnen het specialisme Gastro Enterologie vinden grote en complexe operaties aan het spijsverteringsstelsel plaats. Deze worden uitgevoerd door chirurgen die daarvoor speciale vaardigheid hebben opgedaan. Meer in het bijzonder betreft dit operaties aan slokdarm, maag, lever, alvleesklier en de dikke darm. Rondom de operatie (voor- en na de operatie) is intensief overleg met de maag-darm-lever artsen (MDL-artsen) over de meest geschikte behandelmethode. Op deze manier wordt geprobeerd iedere patiënt een behandeling op maat te geven en wordt de kans op complicaties zo klein mogelijk gehouden.

De voorbereiding en de nazorg zijn mogelijk op de locaties Leyweg en Sportlaan van het HagaZiekenhuis. De operaties vinden alleen plaats op de locatie Leyweg, vanwege de voorzieningen daar.

Contact

Gastro Enterologie (spijsverteringsstelsel) 
Locatie LeywegLocatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 6772

image_3006Meer informatie