Haga Geheugencentrum

Het Haga Geheugencentrum is bedoeld voor mensen met geheugenklachten. Maar ook voor mensen met klachten of stoornissen op ander gebied, zoals gedrag, taal of ruimtelijke oriëntatie.
In het geheugencentrum werken neurologen, een internist ouderengeneeskunde, een geriater en neuropsychologen nauw samen voor een zo optimaal mogelijke behandeling. Ook zijn geriatrisch verpleegkundigen en een spreekuurassistente werkzaam. Verder is er een vast team van ondersteunende paramedici betrokken, bestaande uit een medisch psycholoog, een maatschappelijk werker, logopedisten en een fysiotherapeut.

Voor wie is het Haga Geheugencentrum?

Alle volwassen patiënten met geheugenklachten kunnen terecht bij het Haga Geheugencentrum. Jong en oud. Het geheugencentrum is ook voor mensen met klachten of stoornissen op ander gebied, zoals gedrag, taal of ruimtelijke oriëntatie. Om een afspraak te maken bij het Geheugencentrum is een verwijzing van huisarts of specialist nodig.

Eerste gesprek

Het eerste gesprek is bij de neuroloog, geriater of internist ouderengeneeskunde. De specialist vraagt de patiënt en partner of verzorger naar de klachten en voert een lichamelijk onderzoek uit. Ook worden korte geheugentesten verricht door de specialist of spreekuurassistente. Op basis van de klachten en bevindingen, vraagt hij vervolgonderzoek aan. Hiermee worden de aard, ernst en mogelijke oorzaak van de klachten achterhaald.

Vervolgonderzoek

Het vervolgonderzoek kan bestaan uit:

  • het onderzoeken van bloedwaarden
  • een test om geheugen- en andere denkfuncties in kaart te brengen (neuropsychologisch onderzoek) 
  • een hersenscan (MRI) 
  • een hersenfilmpje (EEG).

De patiënt hoeft voor deze onderzoeken maar één dag naar het ziekenhuis. De onderzoeken worden namelijk in een 'dagopname' uitgevoerd.

Tweede gesprek

Na de onderzoeken wordt de patiënt besproken in een multidisciplinair overleg tussen de betrokken specialismen. In het tweede gesprek bespreekt de specialist met de patiënt en partner of verzorger de resultaten van de onderzoeken. Ook worden de behandelmogelijkheden en het vervolgbeleid besproken.

Contact

Haga Geheugencentrum 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2917

image_3006Meer informatie