Hartbewaking

De afdeling Hartbewaking is onderdeel van het Hartcentrum. Op de hartbewaking liggen patiënten met een (dreigend) acuut hartprobleem bij wie extra observatie of intensieve behandeling noodzakelijk is. Vaak betreft het patiënten die last hebben van: pijn op de borst, een acuut hartinfarct, hartfalen of hartritmestoornissen.

Om patiënten zo optimaal mogelijk te observeren en te bewaken, liggen ze aan een monitor. Hiermee wordt het hartritme en de bloeddruk continu in de gaten gehouden en geregistreerd.

Behandelteam

Het behandelteam bestaat uit cardiac care-verpleegkundigen (in opleiding), cardiologen en arts-assistenten. Op indicatie worden andere medisch specialisten, fysiotherapeuten en andere paramedici betrokken bij de behandeling.

Telemetrie

Met de zogenoemde telemetrie van de afdeling Hartbewaking is het mogelijk het hartritme van de patiënt elders in het ziekenhuis te bewaken. Dit kan met behulp van een klein kastje dat de patiënt bij zich draagt. Dit kastje registreert het hartritme en staat in verbinding met een monitor op de afdeling Hartbewaking.

Gerelateerde specialismen