Hartrevalidatie Den Haag

Het HagaZiekenhuis en Sophia Revalidatie bieden sinds 2007 gezamenlijk een hartrevalidatieprogramma aan onder de naam Hartrevalidatie Den Haag. Dit is een gevarieerd revalidatieprogramma voor patiënten die een hartinfarct, hartoperatie of een ander hartprobleem hebben gehad.

Hartrevalidatie kan een effectief middel zijn om te leren omgaan met vermoeidheid, benauwdheid, pijn op de borst, angst en onzekerheden. Het draagt  bij aan het verbeteren  van de lichamelijke conditie. Patiënten met een hartaandoening kunnen bij hartrevalidatie terecht met vragen over leefwijze, seksualiteit, stoppen met roken en werkhervatting. Het hartrevalidatieteam geeft indien gewenst daarbij ook ondersteuning aan de partner van de patiënt.

Behandelteam

Het behandelteam bestaat uit een revalidatiearts, fysiotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker en verpleegkundig specialist. De  cardioloog kan om advies worden gevraagd.

Groepsbehandeling

Het programma omvat 3 onderdelen. De Informatiemodule, de FIT module en de PEP module (Psycho- Educatieve Preventie). Individuele begeleiding van een psycholoog en/of maatschappelijk werker is mogelijk wanneer nodig.