Hartrevalidatie Den Haag

FIT module

Deze module wordt uitgevoerd door fysiotherapeuten en/of bewegingsagoog. De nadruk ligt op de volgende doelen:

  • leren kennen van eigen lichamelijke grenzen
  • leren omgaan met lichamelijke beperkingen
  • optimaliseren van het inspanningsvermogen
  • overwinnen van angst voor inspanning
  • ontwikkelen/onderhouden van een actieve leefstijl

Daarnaast worden de cardiale functies gecontroleerd en wordt waar nodig overlegd met de behandelaar.

De bewegingsmodules bevatten twee componenten: duur/krachttraining en sport- en spelactiviteiten. Duur/krachttraining richt zich op het onderhouden of vergroten van de lichamelijke conditie. Sport- en spelactiviteiten richten zich, naast het onderhouden of vergroten van de lichamelijke conditie, op het onderhouden en ontwikkelen van plezier in bewegen en grenshantering.
De activiteiten vinden plaats in groepsverband van maximaal 10 personen en worden zodanig aangeboden dat ze aansluiten bij de individuele doelen van de patiënt en voor hem/haar een haalbare uitdaging vormen. De patiënt leert zijn/haar inspanningsmogelijkheden kennen.

De Fit module is opgebouwd uit 10 sessies en duurt 5 weken ( 2x per week, de sessies duren 1 uur en 15 min).