Hartrevalidatie Den Haag

Doorverwijzing hartrevalidatie

Bij ontslag van de afdeling cardiologie krijgt de patiënt een uitnodiging voor de informatiemodule. Deze module is voor iedereen toegankelijk die met hartproblemen te maken heeft.

Na ontslag van de afdeling krijgt men ook een afspraak voor een consult bij de cardioloog. Tijdens dit consult  bekijkt de cardioloog samen met de patiënt of een doorverwijzing naar de hartrevalidatie geïndiceerd is.  Zo ja,dan stuurt de cardioloog een aanmelding naar het secretariaat van de hartrevalidatie.

Wanneer de aanmelding binnen is gekomen volgt een uitnodiging voor een intake gesprek met de revalidatie arts of verpleegkundig specialist. Samen met de patiënt wordt bekeken wat de  hartrevalidatie kan betekenen en aan welke doelen men kan werken. De revalidatie arts/verpleegkundig specialist zorgt vervolgens voor de aanmelding bij het hartrevalidatie programma.

Tussentijds wordt de voortgang besproken op het MDO ( multi disciplinair overleg). Als het programma is afgerond wordt de patiënt uitgenodigd voor een uittake.