Hartrevalidatie Den Haag

Informatiemodule

Deze module, die start binnen maximaal 3 weken na ontslag uit het ziekenhuis, wordt uitgevoerd door: een cardioloog, een diëtiste, een maatschappelijk werkende en een verpleegkundige.

De informatiemodule is gericht op het informeren van de patiënt en eventuele partner over de medische behandeling, de risicofactoren en hoe te leven met een hartziekte.

De module bestaat uit 2 informatiebijeenkomsten, waarin per bijeenkomst voorlichting gegeven wordt over 2 van de volgende onderwerpen:

  • medische informatie en risicofactoren;
  • gezonde eet- en drinkgewoonten;
  • psychosociale problemen rond hart- en vaatziekten;
  • medische en maatschappelijke gevolgen van hartziekten.

Afhankelijk van het onderwerp wordt de voorlichting verzorgd door achtereenvolgens de cardioloog, de diëtiste, de maatschappelijk werkende en de verpleegkundige. Iedere twee weken vindt één voorlichtingsbijeenkomst plaats.

De bijeenkomst duurt 120 minuten en is per onderdeel opgebouwd uit een lezing van maximaal 45 minuten gevolgd door een vragenkwartier met mogelijkheid tot discussie. Omdat de volgorde niet van belang is kunnen de patiënt en zijn/haar partner bij aanvang van de hartrevalidatie direct invoegen in de module.

Modules