Hygiëne en Infectiepreventie

In het ziekenhuis bevinden zich veel mensen dicht bij elkaar, waardoor de kans op verspreiding van micro-organismen wordt vergroot. Daarnaast hebben patiënten in een ziekenhuis vaak een verminderde weerstand en kunnen ze sneller een infectie oplopen met ziekmakende bacteriën of virussen. 

Voorkomen van (ziekenhuis)infecties

Het doel van de afdeling Hygiëne & Infectiepreventie is het voorkomen van (ziekenhuis)infecties. Dit zijn infecties die kunnen ontstaan als gevolg van een opname of verblijf in het ziekenhuis. De afdeling Hygiëne & Infectiepreventie is een onderdeel van de afdeling Microbiologie en Infectieziektenbestrijding.

In de folder "Het voorkómen van ziekenhuisinfecties" leest u wat u zelf kunt doen om verspreiding van bacteriën en virussen te voorkomen.