Hygiëne en Infectiepreventie

Locatie Leyweg

Routenummer

Hygiëne en Infectiepreventie bevindt zich op de 2e etage, route D2.4 - Hygiëne en Infectiepreventie.

Wilt u meer weten over de bewegwijzering in het HagaZiekenhuis? Klik hier voor meer informatie.

Let op

Voor een onderzoek of behandeling in het HagaZiekenhuis zijn de juiste persoons- en verzekeringsgegevens nodig en moet een patiënt zich identificeren.

Klik hier voor praktische informatie over de gang van zaken bij een polikliniekbezoek, dagopname of opname in het HagaZiekenhuis.