Kenniscentrum ernstig astma

Het "kenniscentrum voor astma" is een regionaal centrum voor (ernstig)astma. Als het vrijwel zeker is dat iemand astma heeft, dan kan de huisarts de patiënt naar de speciale polikliniek in het HagaZiekenhuis verwijzen. Op deze polikliniek brengen wij de longproblemen in kaart en bespreken we de behandelmogelijkheden. Mensen met ernstig astma ervaren een hoge ziektelast en hebben intensieve medische zorg nodig. Van belang is daarom dat de zorg rondom deze groep optimaal is georganiseerd.

Binnen de longafdeling van het HagaZiekenhuis is jaren lang expertise opgebouwd met de diagnostiek en behandeling van ernstig astma. De nieuwste diagnostische technieken en behandelingen zijn hier beschikbaar. Daarnaast vindt er wetenschappelijk onderzoek plaats om de zorg voor patiënten met ernstig astma in de toekomst nog verder te verbeteren.

De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe geneesmiddelen en andere behandel methodes ontwikkeld voor ernstig astma. Om na te gaan of iemand hiervoor in aanmerking komt, vindt een uitgebreide beoordeling plaats door een longarts met als aandachtsgebied ernstig astma. Alle patiënten worden daarna in een multidisciplinair astma-team besproken. Naar aanleiding hiervan krijgt de patiënt van zowel de longarts als de verpleegkundige een persoonlijk advies. 

Voorbereiding

Vooraf aan uw eerste bezoek aan de polikliniek kan uw worden gevraagd een paar vragen te beantwoorden over uw astma. Dit kan ook het geval zijn bij het starten van een nieuwe behandeling. Klik hier voor het invullen van de vragenlijst (ACQ).

Persoonlijk behandelplan

Onze longverpleegkundige helpt u bij het omgaan met de ziekte. Samen met de longarts stelt zij een voor u persoonlijk behandelplan op. Hierin staan de diagnose, de behandeldoelen, de voorgeschreven medicatie en de vervolgafspraken vermeldt. Ook helpt zij u bij het juiste gebruik van inhalatiemedicatie.

Erkenning Topklinische Zorg

Het kenniscentrum ernstig astma/longgeneeskunde heeft een STZ-erkenning voor Topklinische zorg. Topklinische zorg is hooggespecialiseerde zorg die niet door ieder ziekenhuis geboden wordt. In deze zorg zijn we dus expert! Deze erkenningen zijn terug te vinden in het zorgregister www.stz.nl/zorgregister.

 

Prijs voor aios Stephanie van Loon-Kooij

Tijdens het EAACI Congres 2019 (European Academy of Allergy and Clinical Immunulogy) in Lissabon kreeg Stephanie van Loon¬-Kooij, aios Longziekten, een prijs voor haar posterpresentatie 'Bronchiectasis in severe asthma, a distinct clinical profile'.

Contact

Kenniscentrum ernstig astma 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2076 (secretariaat)

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 6293

image_3006Meer informatie