Kinderchirurgie

De (kinder)chirurgen van het Juliana Kinderziekenhuis behandelen zieke kinderen met bijzondere aandoeningen (kinderchirurgie). Ook opereren ze kinderen met veel voorkomende aandoeningen zoals een botbreuk.

Kinderchirurgie

Kinderchirurgie betreft kinderen met aangeboren afwijkingen, operaties bij kinderen die veel te vroeg geboren zijn, kinderen met kanker en kinderen met bijzondere syndromen. Een deel van de operaties bij deze kinderen wordt in een academisch ziekenhuis uitgevoerd. Hiervoor wordt met name samengewerkt met het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam, maar ook kan het zijn dat het kind verwezen wordt naar één van de andere 5 kinderchirurgische centra in Nederland afhankelijk van de aandoening. Vaak worden de voorbereidingen voor operatie en de nazorg wel verzorgd door de chirurgen van het Juliana Kinderziekenhuis, zodat het kind zo dicht mogelijk bij huis kan verblijven.

Operaties

De (kinder)chirurgen opereren ook veel voorkomende aandoeningen bij in principe gezonde kinderen. Hierbij is te denken aan botbreuken na ongevallen, lies- en navelbreuken, niet ingedaalde balletjes, blindedarm ontstekingen, et cetera.

Contact

Kinderchirurgie 
Juliana Kinderziekenhuis

Telefoon(070) 210 7300

image_3006Meer informatie