Klinische Neurofysiologie

Locatie Leyweg

Routenummer

Klinische Neurofysiologie bevindt zich op de derde verdieping, route B3.2 - Neurologie Polikliniek.

Wilt u meer weten over de bewegwijzering in het HagaZiekenhuis? Klik hier voor meer informatie.

 

Let op

Voor een onderzoek of behandeling in het HagaZiekenhuis zijn de juiste persoons- en verzekeringsgegevens nodig en moet een patiënt zich identificeren.

Klik hier voor praktische informatie over de gang van zaken bij een polikliniekbezoek, dagopname of opname in het HagaZiekenhuis.

Contact

Klinische Neurofysiologie 
Locatie Leyweg