KNO (Keel, Neus en Oor)

Locatie Leyweg

Routenummer

KNO (Keel, Neus en Oor) bevindt zich op de derde verdieping, route B3.5 Keel-, Neus- en Oorheelkunde Polikliniek.

Wilt u meer weten over de bewegwijzering in het HagaZiekenhuis? Klik hier voor meer informatie.

 

Let op

Voor een onderzoek of behandeling in het HagaZiekenhuis zijn de juiste persoons- en verzekeringsgegevens nodig en moet een patiënt zich identificeren.

Klik hier voor praktische informatie over de gang van zaken bij een polikliniekbezoek, dagopname of opname in het HagaZiekenhuis.

Wachttijden

Locatie Leyweg
3 dagen
Locatie Sportlaan
3 dagen
Locatie JKZ
7 dagen

Alle wachttijden.