Logopedie

De afdeling Logopedie op de locatie Leyweg houdt zich bezig met het onderzoeken, behandelen en begeleiden van volwassen patiënten met problemen op het gebied van communicatie, slikproblemen en stemproblemen. De logopedisten zijn vooral werkzaam in de kliniek (met name op de afdeling Neurologie) en daarnaast op de polikliniek KNO.

Enkele voorbeelden van veel voorkomende stoornissen, waar logopedie zich mee bezighoudt, zijn afasie, dysartrie en dysfagie.

Nieuwste inzichten

Tijdens het logopedisch onderzoek stelt de logopedist de aard van de stoornis vast. In overleg met de patiënt worden de behandeldoelen bepaald. Er zijn verschillende onderzoeks- en behandelmethoden, zoveel mogelijk gebaseerd op de nieuwste inzichten.

De logopedische behandeling bestaat veelal uit directe therapie. Soms kan worden volstaan met het geven van adviezen, voorlichting en/of het begeleiden van de patiënt en diens omgeving. Daarnaast bestaat er nauwe samenwerking met de arts, verpleegkundige, diëtist, voedingsassistent, fysiotherapeut en ergotherapeut.