Longziekten

De longartsen diagnosticeren en behandelen alle voorkomende longaandoeningen. Hierbij is te denken aan ontstekingen, longkanker en chronische ziekten zoals COPD en astma. Maar ook voor nachtelijke ademstilstand (slaapapneu-syndroom, OSAS) en tuberculose zijn longartsen de belangrijkste behandelaars.

Het bovenregionale Cystic Fibrosis Centrum, waar zowel kinderen als volwassenen die lijden aan taaislijmziekte, worden behandeld, valt voor wat betreft de zorg voor volwassenen ook onder de vakgroep Longziekten van het HagaZiekenhuis.

Op de afdeling Longziekten werken naast de longartsen, (long)verpleegkundigen, verpleegkundig consulenten oncologie en CF (Cystic Fibrosis), longfunctie analisten en administratieve medewerkers.

Poliklinieken

Naast de polikliniek Longziekten bevinden zich op de locatie Leyweg een onderzoek - en behandelafdeling, een afdeling longfunctie en zijn er twee verpleegafdelingen.

Op de locatie Sportlaan wordt, behalve op vrijdag, ook polkliniek gehouden en is het mogelijk een longfunctieonderzoek te laten doen.

Predicaat Topkliniek

Voor de behandeling OSAS heeft het HagaZiekenhuis het predicaat Topkliniek ontvangen van de ApneuVereniging.

 

 

 

Contact

Longziekten 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2076

Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 6293

image_3006Meer informatie
 

Wachttijden

Locatie Leyweg
42 dagen

Alle wachttijden.