Longziekten

Locatie Leyweg

Routenummer

Longziekten bevindt zich op de eerste verdieping, route B1.2 - Longziekten Polikliniek.

Wilt u meer weten over de bewegwijzering in het HagaZiekenhuis? Klik hier voor meer informatie.

 

Let op

Voor een onderzoek of behandeling in het HagaZiekenhuis zijn de juiste persoons- en verzekeringsgegevens nodig en moet een patiënt zich identificeren.

Klik hier voor praktische informatie over de gang van zaken bij een polikliniekbezoek, dagopname of opname in het HagaZiekenhuis.

Contact

Longziekten 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2076

 

Wachttijden

Locatie Leyweg
27 dagen

Alle wachttijden.