Medisch Microbiologisch Laboratorium (MML)

Locatie Leyweg

Routenummer

Medisch Microbiologisch Laboratorium (MML) bevindt zich op de tweede verdieping, route A2.5 - Medisch Microbiologisch Laboratorium.

Wilt u meer weten over de bewegwijzering in het HagaZiekenhuis? Klik hier voor meer informatie.

 

Let op

Voor een onderzoek of behandeling in het HagaZiekenhuis zijn de juiste persoons- en verzekeringsgegevens nodig en moet een patiënt zich identificeren.

Klik hier voor praktische informatie over de gang van zaken bij een polikliniekbezoek, dagopname of opname in het HagaZiekenhuis.

Contact

Medisch Microbiologisch Laboratorium (MML) 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2271

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 0000

image_3006Meer informatie
Juliana Kinderziekenhuis

Telefoon(070) 210 2271

image_3006Meer informatie