Neuropsychologie

De neuropsychologie is de tak van de psychologie die zich bezighoudt met het gedrag in relatie tot het functioneren van de hersenen. Een neuropsycholoog gebruikt psychologische tests om cognitieve stoornissen te objectiveren. Bij cognitieve stoornissen kan gedacht worden aan onder meer stoornissen in het geheugen, de aandacht, het taalbegrip, de taalproductie en het executieve (uitvoerende) functioneren.

Contact

Neuropsychologie 
Locatie Leyweg