Ouderengeneeskunde

Het diagnostisch dagcentrum ouderengeneeskunde is een multidisciplinair centrum voor ouderen die meerdere aandoeningen of ziekten hebben. De verwijzing naar het verpleegkundig spreekuur kan via de huisarts lopen, maar ook via een (gespecialiseerd) verpleegkundige en/of een paramedicus. Onder leiding van een klinisch geriater (specialist ouderenzorg) en een internist ouderen geneeskunde wordt aan de verwijzende huisarts of specialist een behandeladvies gegeven.

Er kan advies gevraagd worden bij de volgende problemen:

  • Geheugenstoornissen, dementie
  • Functionele achteruitgang
  • Loopstoornissen, vallen, wegrakingen of duizeligheid
  • Multiple orgaanstoornis (ziekte aan meerdere organen)
  • Stemmingsstoornis
  • Gedragsstoornis of veranderingen in het gedrag
  • Overige problemen zoals polyfarmacie (gebruik van meer dan 3 medicijnen) en regiefunctie

Afhankelijk van de vraag wordt de patiënt (en een mantelzorger die de patiënt goed kent) in een dagdeel gezien door de arts en een verpleegkundig consulent geriatrie. Eventueel wordt een fysiotherapeut en een neuropsycholoog gevraagd mee te kijken.

Bloed- en urineonderzoek

Er wordt bloed- en urineonderzoek gedaan en op indicatie een longfoto en een hartfilmpje gemaakt. Ook de medicatie wordt doorgenomen.

Aanvullend kunnen geheugentesten en een bewegingsonderzoek uitgevoerd worden.

De uitslagen worden multidisciplinair (met meerdere specialismen) besproken; zo mogelijk wordt de diagnose en de verdere behandeling en nazorg dezelfde dag bepaald.

Indien noodzakelijk wordt een vervolgafspraak gepland voor verder onderzoek.

Seniorvriendelijke logo

Seniorvriendelijk Ziekenhuis

Het HagaZiekenhuis heeft het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis behaald.