Pathologie (ziekteleer)

Locatie Leyweg

Routenummer

Pathologie (ziekteleer) bevindt zich op de begane grond, A0.4 - Laboratoria. Neem de lift naar de 3e etage.

Wilt u meer weten over de bewegwijzering in het HagaZiekenhuis? Klik hier voor meer informatie.

 

Let op

Voor een onderzoek of behandeling in het HagaZiekenhuis zijn de juiste persoons- en verzekeringsgegevens nodig en moet een patiënt zich identificeren.

Klik hier voor praktische informatie over de gang van zaken bij een polikliniekbezoek, dagopname of opname in het HagaZiekenhuis.