Psychosociale begeleiding (Gynaecologie)

Psychosociale begeleiding is mogelijk voor vrouwen en hun partners, die rondom de zwangerschap en/of geboorte traumatische ervaringen (hebben moeten) doormaken. Ook mensen, bij wie een zwangerschap niet spontaan tot stand komt of kan komen, kunnen van deze begeleiding gebruikmaken.

De sociaal psychiatrisch verpleegkundige, ook gespecialiseerd in Verloskunde, heeft haar spreekuren op beide locaties en bezoekt zo mogelijk patiënten op de verloskamers of kraamafdeling. Zij biedt steun en begeleiding bij verliesverwerking, rouw, onzekerheidsgevoelens en angst.

Contact

Psychosociale begeleiding (Gynaecologie) 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2002

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 6435

image_3006Meer informatie